Foredrag.

Trenger du et bildekåseri med natur og villmark i hovedrollen er Bjørn rette person å kontakte. Han har flere bildeserier, filmer og foredrag med forskjellige temaer.

Storelg.
Dette er en film som omhandler storelg i Norge hvor du først og fremst får være med å se og oppleve Norsk storelg. Både opplevelsesmessig og under jakt. Bjørn har drevet mye med lokking av elg. Du får her muligheten til å lære å sette deg inn i litt av denne kunsten. På film får vi se og oppleve at elgen kommer inn på kort avstand.

Elg fra år til år.
En bildeserie om elg, stor elg - med spesielt fokus på gevir og gevirutvikling.

Villmark.
En bildefremvisning fra villmarka som handler om stemninger i naturen med møter mellom dyr og opplevelser med de fire store rovdyra.

Fjelldalen.
Dette er en bildeserie som er bygd opp rundt boka ”Fjelldalen, - jakt, fiske og friluftsliv i Einunndalen. Landskap, jakt, fugler og dyr er hovedretten i denne serien. Fjellets mange vakre blomster er desserten.

Alaska.
Bjørn har flere turer til Nord Amerika og denne film- og bildeserien forteller om villmarksliv og jakt i Alaska. Blant annet handler det om fiske og jakt på svartbjørn, fjellgeit og moose.

Allsidig.
Som friluftsmann, jeger og fotograf gjennom 30 år har Bjørn et rikholdig arkivmateriale å ta av. Hvis du ønsker andre tema enn de som her er nevnt, kan du ta kontakt. Bjørn er fleksibel og kan tilpasse film, bildeserier og foredrag.

Ta kontakt med Bjørn på : mobil: 91 34 60 96 eller E-post